Przejdź do treści

Wojownicy Maryi

Wojownicy Maryi – to maryjny ruch katolicki, który zawiązał się w 2015 roku, podczas odbywających się cyklicznie otwartych spotkań formacyjnych dla mężczyzn organizowanych przez Salezjanów Księdza Bosko w Lądzie n. Wartą, działający
w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, którego celem jest formowanie mężczyzn, aby ci przez modlitwę, przykład i świadectwo wiary, uświęcenie siebie i swoich rodzin, realizowali powołanie, którym obdarzył ich Pan Bóg oraz pragnęli rozszerzać nabożeństwo ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Ruch zrzesza aktywnych katolików, którzy w swoim działaniu w pełni
i bezwarunkowo podporządkowują się Papieżowi, biskupom oraz kapłanom parafialnym.

Patronem Ruchu jest św. Jan Bosko – założyciel Towarzystwa Salezjańskiego i Rodziny Salezjańskiej, święty Kościoła Katolickiego, który jest nazywany „Ojcem
i Nauczycielem Młodzieży”.

Jej założycielem i opiekunem duchowym jest ks. Dominik Chmielewski, salezjanin.

Do Ruchu „Wojowników Maryi” może wstąpić każdy mężczyzna
w wieku 18-50 lat, który czuje w swoim sercu ogromną miłość
do Niepokalanej Dziewicy Maryi, ma szczerą intencję służenia Panu Bogu oraz pragnie całkowicie zawierzyć się Jezusowi Chrystusowi przez Niepokalane Serce Maryi.

Celem Ruchu jest:

  • formowanie młodych mężczyzn w duchu nauczania Kościoła Katolickiego
    do bycia dobrym chrześcijaninem oraz odpowiedzialnym mężem i ojcem.
  • wzmacnianie mężczyzn w ich odpowiedzialności rodzinnej i społecznej.
  • troska o wzrost duchowy mężczyzn i ich rodzin.
  • wspieranie małżeństw w budowaniu zdrowych relacji.
  • budowanie, wspieranie i wzmacnianie wzorców ojcostwa.
  • kształtowanie mężczyzn do najważniejszych wartości – Bóg, małżeństwo, żona, dzieci.
  • przywracanie mężczyznom ich prawdziwej tożsamości wojowników ducha, gotowych walczyć o najwyższe wartości i prawdy wyznawane przez Kościół Katolicki. Walka duchowa Wojownika Maryi odrzuca stosowanie przemocy.
  • szerzenie czci Najświętszej Maryi Panny i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nabożeństw i praktyk pobożnych, szczególnie wynagradzających Niepokalanemu Sercu Mary.

Formacja odbywa się podczas otwartych, cyklicznych spotkań ogólnopolskich
i regionalnych. Samo uczestnictwo w spotkaniach nie jest jednoznaczne
z członkostwem w Ruchu. By tak się stało, trzeba przejść dwuletnią formację wg zatwierdzonych zasad, aktywnie uczestniczyć w życiu i funkcjonowaniu Ruchu oraz przystąpić do uroczystego Pasowania (Przyrzeczenia Miecza).

Grupa regionalna „Wojownicy Maryi Wolbrom” powstała w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w dniu 8.12.2020 roku. Zawiązało ją siedmiu mężczyzn formujących się w Dąbrowie Górniczej.

Patronem naszej grupy jest św. Andrzej Bobola. Opiekunem duchowym jest
ks. Włodzimierz Wiecha – proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Wolbromiu.  Aktualnie w spotkaniach regionalnych uczestniczy do 30 mężczyzn, wśród których jest sześciu pasowanych Wojowników Maryi. W czerwcu 2022 roku,
z naszej grupy pasowany był ks. Konrad Kaleta.

Spotkania regionalne odbywają się w każdy II czwartek miesiąca /wyjątki ogłaszane doraźnie/. Spotkania rozpoczynamy o godz. 17.00 od Mszy Świętej wspólnej dla wszystkich wiernych. Dodatkowo spotykamy się w każdy I czwartek miesiąca na Godzinie Świętej o 23.00 /na adorację można przyjść już o 22.00/.

Zapraszamy !!!

Kontakt: wojownicymaryi.wolbrom@gmail.com

https://wojownicymaryi.powiatolkuski.pl/