Przejdź do treści

Schola

Schola spotyka się w każdą sobotę o godzinie 10:00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Podczas spotkań nie tylko prowadzone są zajęcia wokalno-rytmiczne, z uwzględnieniem nauki śpiewu, ale także kładziony jest nacisk na formację duchową wspólnoty.

Ubogacamy śpiewem niedzielne Msze Święte o godzinie 10:30, które są jednocześnie przeznaczone dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wychwalania Boga swoim śpiewem!

Bo kto śpiewa ten dwa razy się modli!