Przejdź do treści

Sakramenty i Sakramentalia

Chrzest (pierwsza niedziela miesiąca o godzinie 12:00):

– Akt urodzenia dziecka;
– Dane chrzestnych (zaświadczenia z parafii zamieszkania). Chrzestnym może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Małżeństwo

–  Rozmowa duszpasterska, spisanie protokołu (przynajmniej 3 miesiące przed terminem ślubu);
–  Na to spotkanie przynosimy następujące dokumenty: dowody osobiste, metrykę chrztu (ważna 6 miesięcy), dane I Komunii świętej (wystarczy spisać z obrazka), zaświadczenie o bierzmowaniu, pozwolenie z parafii (jeżeli narzeczeni są spoza naszej parafii, to wystarczy zgoda jednego z księży proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa; jeżeli narzeczona lub narzeczony są z naszej parafii – nie potrzeba), dane świadków (imię, nazwisko, wiek, adres), zaświadczenie z nauk przedmałżeńskich, świadectwo ukończenia katechizacji.

 Sakrament chorych

–  Pierwszy piątek każdego miesiąca w godzinach przedpołudniowych oraz na każdorazowe wezwanie.

 Sakrament pokuty i pojednania

– W dni powszednie pół godziny przed każdą Mszą święta.

 Pogrzeb katolicki

– Akt zgonu;
– Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych.