Przejdź do treści

Galilea

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA jest katolicką, charyzmatyczną i bardzo radosną wspólnotą ewangelizacyjną, która zrzesza obecnie kilka tysięcy członków w wielu miejscach Polski i Europy (Wielka Brytania, Bułgaria, Austria, Ukraina, Holandia, Niemcy, Czechy).
Celem istnienia Wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli niesienie innym zbawienia i nadziei płynącej z osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem w mocy Ducha Świętego (kerygmat).

Dynamika wewnętrznego życia we Wspólnocie opiera się na:

  • domowych spotkaniach (co tydzień) – każdy członek Wspólnoty przynależy do małej grupy
  • formacji duchowej (co miesiąc) – każdy członek może przynależeć do formacji dopasowanej
  • do jego rozwoju duchowego 
  • świętowaniach (co miesiąc), czyli spotkaniach całej Wspólnoty z danego regionu.


Wzorcem w budowaniu Wspólnoty jest Trójca Święta i gmina pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości. Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: prawdy i miłości, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji, dlatego chcemy żyć duchowością zmartwychwstania i nieść nadzieję. Podstawowym miejscem spotkań są Domy Zmartwychwstania, czyli małe grupy ewangelizacyjne – w prywatnych domach spotyka się 5-10 osób na radosnej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego (Biblii), a także dzieleniu się swoim doświadczeniem żywej wiary.  We Wspólnocie jest obecnie kilkaset Domów Zmartwychwstania, także w Wolbromiu. Angażujemy się w życie naszej parafii poprzez aktywne uczestnictwo we Mszy świętej w trzecią niedzielę miesiąca, czuwania modlitewne.
Serdecznie zapraszamy na spotkania we wtorki o godzinie 19.00 – 20.00 od 1 września do 30 czerwca.
Telefon kontaktowy:   698 503 639 lub 698 186 342
Więcej informacji na stronie:     http://www.galilea.pl/