Przejdź do treści

Świecki Karmel

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wolbromiu istnieje od 1974 roku. Założona została przez o. Kajetana Furmanika OCD z Czernej. Comiesięczne spotkania odbywały się u Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu przy ulicy Mariackiej 7. Kanoniczne erygowanie  Wspólnoty miało miejsce 13 września 1995 roku przez ogłoszenie jej w kościele św. Katarzyny DM w Wolbromiu przez Ojca Wizytatora ds. OCDS. Wolbromska wspólnota jest jedną z ok. 40-stu wspólnot świeckich w prowincji krakowskiej Karmelitów Bosych. Taki opiekun-asystent jest na spotkaniu Wspólnoty co najmniej raz na kwartał. Służy przede wszystkim kierownictwem duchowym, rozmową, konferencjami, sprawuje Mszę św., odwiedza chorych członków wspólnoty, uczestniczy w pogrzebach, jest obecny na wyborach rady wspólnoty, które odbywają się co trzy lata.

Do wspólnoty mogą należeć osoby zarówno samotne jak i w związku małżeńskim w przedziale 18-60 lat (mężczyźni i kobiety). Do wspólnoty należą osoby z Wolbromia i okolić w liczbie od 10 do 20 osób. Poprzez spotkania wspólnotowe a także prowincjalne umacniamy się na modlitwie, medytacji i formacji karmelitańskiej, aby dawać świadectwo Bożej obecności w nas i z nami, do  spełnienia zleconego nam planu przez Boga. Na co dzień praktykujemy modlitwę brewiarzową i wzajemną za siebie tj. Koronka do Bożego Miłosierdzia wg. ustalonego harmonogramu. Od ponad 15 lat przygotowujemy i przewodniczymy I-czwartkowym adoracjom Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu. Z inicjatywy wspólnoty powołanych zostało ok. 15 grup Apostolatu Margaretka, które modlą się za kapłanów i zakonników.

Służymy potrzebującym na różny sposób, osobiście czy przez przynależność do Zespołów Charytatywnych w trzech parafiach. Włączamy się też w miarę możliwości w pracę w parafii i jej potrzeby, a także w potrzeby prowincji i misji. Uczestniczymy czynnie w podejmowanych inicjatywach, nabożeństwach parafialnych, pielgrzymkach itp. Nade wszystko staramy się dawać świadectwo swoim życiem w  naszych rodzinach , sąsiedztwie, społeczeństwie, aby inni mogli zobaczyć, że żyjemy w Bożej obecności. Naszą wielką radością i zobowiązaniem jest to, że Bóg powołał nas do Karmelu i wspólnie kroczymy tą droga, służąc Bogu i bliźnim. Jeżeli chcesz poznać bliżej wspólnotę, wejść głębiej w duchowość karmelitańską, pogłębić miłość do Boga i Maryi Królowej Karmelu i włączyć się w apostolstwo. Zapraszamy.

Wolbromska Wspólnota Świeckiego Karmelu w roku 2020.