Przejdź do treści

INTENCJE MSZALNE 8 – 14 IV 2024 R

Poniedziałek 8 kwietnia2024 r.                          

    7.00  1. + Marcin Fira w 18 rocz. śm.

             2. O przebłaganie za popełnione ciężkie grzechy i o uwolnienie

                  z mocy złą mojego syna i całej rodziny

  17.00   1.  + Teresa, Jan, Edmund Maciąg

              2. +  Stefania, Alfred, Mieczysław Sapiehowscy – od syna z   

                      rodz

Wtorek, 9 kwietnia 2024 roku

   7.00   1. +  Stanisława Maziarz – od brata Lucjana

             2. +  Wojciech Węglarz – od sąsiadów

  17.00      +  Genowefa, Bolesław Muchajer

Środa, 10 kwietnia 2024 roku

  7.00    1. +  Stanisława Maziarz – od brata Zdzisława

             2. +  Wojciech Węglarz – od rodz. Będkowskich z Oś.                      

                     Łukasińskiego

 17.00  Zbiorowa

           +  Marianna Pluta – od Czesławy Strzałka

           +  Wiesław Domagała – od rodz. Komperdów

           +  Helena, Franciszek, Gertruda, Adama, Marianna, Paweł

               I zm. z rodz. 

            +  Elżbieta Mazur – od rodz. Makowskich

            +  Maria Kos – o chrześnika Marka z rodz

            +  Wiesław Domagała – od wnuczka Macieja z rodz.

            +  Alina Skorupka – od syna Tadeusza

Czwartek, 11 kwietnia 2024 roku

 7.00   1. +  Stanisława Maziarz – od siostry Haliny

           2. +  Wojciech Węglarz – od Magdy i Bartosza

 17.00  1. +  Mieczysława Osuch w 4 rocz. śm.

            2. +  Stanisław Basoń i zm.  z rodz.

 20.00   Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek,  12 kwietnia 2024 roku

   7.00  1.  +  Stanisława Maziarz – od siostrzenic i siostrzeńca z rodz.

            2.  +  Wojciech Węglarz – od matki chrzestnej

17.00    1. +  Stefania, Stanisław Biernaccy

             2. +  Zygmunt w 10 rocz. śm., Alina, Waldemar Kośmider

    Sobota, 13 kwietnia 2024 roku.

  7.00  1. +   Stanisława Maziarz – od kolegów i znajomych Lucjana

           2. +   Wojciech Węglarz – od Kazimiery Dyduch

17.00   1. +  Jan, Janina, Stanisław Gamrot

            2. +  Irena Lipka

 Niedziela, 14 kwietnia 2024 roku

  7.30    +  Helena, Henryk Sas, Piotr, Alfreda Janiec

   9.00   +  Ryszard Błaut w 3 rocz. śm. – od żony

 10:30   +  Anna, Tadeusz Domagała i zm. z rodz. Domagała

 12.00     Zbiorowa

    O bł. Boże, zdrowie, dary Ducha św. opiekę M. Bożej i wszelkie  

      potrzebne łaski dla Mikołaja Kluska w 10 rocz. urodzin.

    O szczęśliwe rozwiązanie, bł. Boże, zdrowie dla mamy i dziecka  16.00      +  Antoni, Janina, Janina, Sabina, Brunon, Tadeusz