PARAFILANY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKO-MULTIMEDIALNY

BŁOGOSŁAWIONY STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI – INSPIRACJE

ORGANIZATOR: Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.

ADRESACI: Dzieci i młodzież mieszkający na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wolbromiu oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem oraz uczniowie Zespołu Szkół    w Wolbromiu przy ul. Skalskiej, w następujących grupach wiekowych:

– klasy I – IV,

– klasy V – VIII,

– klasy szkół ponadpodstawowych.

CELE KONKURSU: Zapoznanie się i poszukiwanie inspiracji w życiu i nauczaniu kard. Wyszyńskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA: Konkurs będzie odbywał się w trzech odsłonach. Uczestnik powinien wybrać jedną z nich i do dnia 10 października br. dostarczyć do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wolbromiu wykonaną osobiście pracę.

ODSŁONA PLASTYCZNA – zilustrowanie faktu z życia lub fragmentu nauczania ks. Stefan kard. Wyszyńskiego; technika dowolna (praca plastyczna, makieta, wycinanka, pacynka itp.);

ODSŁONA LITERACKA – ułożenie wiersza lub krótkiego opowiadania (max. 2 strony A4, format czcionki 12, Times New Roman, interlinia 1,5), dotyczącego życia lub nauczania ks. Stefana kard. Wyszyńskiego;

ODSŁONA MULTIMEDIALNA – wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu zainspirowanego życiem i nauczaniem ks. Stefana kard. Wyszyńskiego.

Do pracy powinna zostać dołączona informacja zawierająca: tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, klasę       i nazwę szkoły, którą reprezentuje uczestnik, dane kontaktowe. Prace wykonane w odsłonie multimedialnej powinny być nagrane na płytę CD i podobnie opisane.

TERMIN:

Prace wykonane w jedne z powyższych odsłon należy dostarczyć do ks. prob. Włodzimierza Wiechy lub ks. Przemysława Długaja do niedzieli 10 października br. Ogłoszenie wyników odbędzie się w niedzielę 17 października br. po zakończeniu Mszy św. o godz. 10:30.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Ks. Przemysław Długaj, Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu, ul. Kamiennogórska 11, 32-340 Wolbrom