Przejdź do treści

Miłość do końca – modlitwa

Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec który jest w ukryciu, odda tobie.