Przejdź do treści

INTENCJE MSZALNE 3 – 9 CZERWCA 2024

 Poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku                                                           

    7.00  1.  +   Krystyna Ciuła – od siostrzenicy Zeni z rodz.

             2.  +   Józefa Graca – od rodz. Koniecznych z dziećmi                                                                    

  17.00   1. +   Leszek Słowik

              2.  O bł. Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla Katarzyny      

                   i Mateusza w 7 rocz, ślubu.

Wtorek, 4 czerwca 2024 roku

   7.00   1. +  Bogusław Struzik – od brata z rodz.

             2. +  Wiktoria, Kazimierz Marszałek, Danuta, Jan, Marek Fira 

                     i zm. zrodz.

  17.00      +   Anna, Stanisław Piwowarczyk

Środa, 5 czerwca 2024 roku

  7.00   +  Wiesława, Józef Karłowscy– od córki Magdy z corkami

17.00   +   Andrzej Banyś w 9 rocz. śm. – od żony i dzieci.

Czwartek, 6 czerwca 2024 roku

 7.00    +  Wiesława, Józef Karłowscy – od córki Jolanty z rodz.

17.00   +   Halina Baran w 12 rocz. śm.

Piątek,  7 czerwca 2024 roku

   7.00  +  Wiesława, Józef Karłowscy– od syna Rafała

  17.00  ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH

  –  Helena, Franciszek, Gertruda, Adam, Marianna, Paweł                            

      i zm. z rodz.

  –   Elżbieta Mazur – od emerytów ze SP nr 1

  –  Janina, Stanisław Bielach

  –  Wiesław Domagała – od kol. i koleżanek Edyty z ZS

  –  Alina Skorupka – od rodz. Bochenków

  –  Ewa Pielka w 1 rocz. śm.

 –  Stanisława Maziarz – od rodz. Jastrzębski i Sołtysów

 –  Wojciech Węglarz – od kolegów Piotrka, Sławka, Zbyszka Dygas

 –   Maria Finkes – od rodz. Sowa

 –  Barbara Witos – od kol. i koleżanek z pracy Joanny

 –  Andrzej Nawrot, Katarzyna, Józef Dela, Irena, Jan Wolscy

 –   Władysław w 15 rocz. śm., Marianna, Anna Siekierczak

 –  Jadwiga, Jan, Ryszard Fujara – od Barbary

 –  Józef Karłowski – od córki i syna z rodz., od rodz. Gurbiel i

                                szwagierki Janiny z mężem Andrzejem

  –  Józef Mieliński, Janina Soczówka i dusze w czyśćcu cierpiące

  –  Bogdan Piątkowski – od żony  

  –  Józefa Graca , Józefa Kopeć– od ucz. pog.

  –  Zdzisław, Zofia. Stanisław Fira, Aleksandra, Franciszek

       Kołodziejczyk i zm. z tych rodzin 

  – Zofia Nawrot      

Sobota, 8 czerwca 2024 roku

  7.00   +  Stanisław, Zdzisława Struzik i zm. z rodz.

  17.00  + Anastazja, Roman Dwornik i ich rodzice

 17.30   O bł. Boże, dary Ducha św., zdrowie, potrzebne łaski dla Kingi

            w 18 rocz. urodzin.

 Niedziela, 9 czerwca 2024 roku

  7.30     +  Julianna, Tadeusz, Zbigniew Mazur

   9.00    +  Irena, Jan Kolanko i zm. z rodz           

  10:30   +  Anna Piwowarczyk i zm. z rodz.

  12.00    O bł, Boże, zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB dla

               – Marceliny w 1 rocz. urodz., Mai  w 4 rocz. urodz., w 5 rocz.

                  ślubu Mileny i Michała

             –  Jakuba, Zuzanny, Amelii, Hanny, Zosi

            –   Macieja i Anny w rodz. ślubu

           O miłosierdzie bł. Boże dla Kazimiery i Antoniego, o łaskę

           nawrócenia dla Zbigniewa i Janusza  

 16.00      +  Jan Kot w 32 rocz. śm.