Przejdź do treści

INTENCJE MSZALNE 20 – 26 MAJ 2024

Poniedziałek 20 maja 2024 r.                  

    7.00  1. + Władysława, Marian, Katarzyna, Jakub, Marianna

                    Domagała,  Marianna, Maciej Haberka.

             2. +  Krystyna Prządo, Lucjan Rotarski

  17.00   1. +  Zofia, Maria, Tadeusz, Stanisław Tkaczyk, Marianna, 

                      Kazimierz Dynaś

              2. +  Lidia Latacz – od rodz. Rozpond

Wtorek, 21 maja 2024 roku

   7.00   1. +  Wiesław Domagała – od ZP Sumiriko, zmiana B

  17.00      +   Danuta w 28 rocz. śm., Alfred, Antonina, Wawrzyniec

                     Pasich, Irena, Wit Haberka

Środa, 22 maja 2024 roku

  7.00    1. O bł. Boże dla ks. Włodzimierza

 17.00    +  Leszek Rachwał w 44 rocz. śm., Piotr, Marek, Maria, Bożena

                 Rachwał.

Czwartek, 23 maja 2024 roku

 7.00   1. O bł. Boże, opiekę M Bożej dla Klary, Maksyma i ich

           rodziców, oraz o zdrowie dla całej rodziny.

 17.00  1. +   Lucjan Dela w 19 rocz. śm.

            2. +  Aleksandra Nowak w 15 rocz. śm.

Piątek,  24 maja 2024 roku

   7.00    +  Tadeusz Banaś w 26 rocz. śm., – od córki

   17.00  1. +  Otylia, Władysław Rolka, Stefania Czech

              2. +  Gabriela Szczepara, Wiesław Wojtacha, Helena, Henryk

                      Wojtacha.

    Sobota, 26 maja 2024 roku.

  7.00  1. +   Maria Kos – od bratanicy Katarzyny z mężem

17.00   1. +  Józefa, Władysław, Wiesław, Tomasz, Kazimierz

 Niedziela, 26 maja 2024 roku

  7.30    +  Marianna, Bronisław Kołodziejczyk

   9.00   +   Józefa, Seweryn, Stefania Stempel

 10:30   +   Kazimiera – zokazji dnia matki

 12.00     O bł. Boże, zdrowie, dary Ducha św. opiekę M. Bożej i

               wszelkie potrzebne łaski dla mamy Basi z okazji 80 rocz.

               urodzin – od dzieci, wnuków i prawnuków.

               –  Julii Oleksy w 2 rocz. urodzin

               – ks. Proboszcz z okazji św. kapłańskich

               – Poli Bielach w 6 rocz. urodzin i Jej Mamy w 38 rocz,

                 urodzin.

                – Izabeli Paulewicz w 18 rocz. urodzin

               –  Adama i Weroniki  

 16.00      +  Anna, Józef Barczyk