Przejdź do treści

INTENCJE MSZALNE 11-17 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Poniedziałek, 11  września 2023 roku

7:00    1. O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi w 18 rocz. urodzin.

             2. +  Stefan Urbański – od wnuka Marcela z Jessicą.

17:00   1.+ Helena, Feliks Bałazy, Henryk Mąkol.

             2. + Barbara Cieślik- od syna z rodz/

Wtorek, 12 września 2023 roku

7:00  1. + Halina, Andrzej, Stefan Kuk

          2. + Stefan Urbański- od wnuka Jakuba z rodz.

17:00   +  Stanisław, Janina Bielach.

Środa, 13 września 2023 roku

7:00 1. +  Halina, Andrzej, Stefan Kuk

         2.  +  Maria Żaba

17:00  + Damian Mazur- od Katarzyny Malinowskiej z rodz

          + Ewa Pielka – od prac. Intensywnej Terapii i Anestezjologii z     

             Miechowa

          + Jan Marchaj – od szwagra Lucjana z rodz.

          + Barbara Cieślik – od rodz. Kibil z ul. Fabrycznej

          +  Adam Dudek- Stow. Wędkarskiego” Czysta Woda

          +  Stefan Urbański – od chrześnicy Agnieszki z rodz.

        +  Tadeusz Gamrat – od Heleny i Kazimierza Kuś z rodz.

        +  Zofia Stefan Pijaj

Czwartek, 14 września 2023 roku

7:30 + Jan Marchaj – od Darka i Adama Krzywda z rodz, Rafała Krzywda z żoną

10:30 1. + Barbara Cieślik – od rodz. Jamroś

17:00  + Barbara Kołdras – od rodz. Kurletów

17:00  + Za dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 15 września 2023 roku

7:00  1. +  Jan Marchaj – od Danuty i Stanisława Binczyk

           2.+  Stefan Urbański od wnuka Bartosza

17:00 1. +  Andrzej Sikorski w 7 rocz. śm

            2. +  Anna Cieślik – od ojca i siostry z rodz.

Sobota, 17 września 2023 roku

 7:00  1. + Jan Marchaj

            2. + Tadeusz Gamrat – od Ani Kijas z mężem i rodz.

17:00 1. +  Michalina, Emil Cygnarowscy

           2. +  Barbara Kołdras- od Dyr. i Prac. SP w Dłużcu

Niedziela,17  września 2023 roku

7:30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla rodziny

9:00 +Wacław Kudela, Janina, Hipolit Szczepara, Marianna, Stefania, Piotr Janik

10:30 + Marianna, Roman, Janusz, Aleksandra Nawrot i zm. z rodziny

12:00  ZA PARAFIAN

16:00 + Edward Żaba, Maria, Józef, Michał Kubatek