Przejdź do treści

INTENCJE MSZALNE 10- 16 CZERWIEC 2024 R,

Poniedziałek 10 czerwiec  2024 r.                  

    7.00  1. +   Konstanty, Krystyna, Zdzisław, Bożena, Zygmunt

                      Syguła i zm. z rodz. Syguła

              2. +  Mirosława Szczepaniak – od męża i dzieci

  17.00   1. +  Krystyna, Jan, Michał Ciempka i zm. z rodz.

              2. +  Jan Gardeła w 6 rocz. śm., Irena, Antoni Konieczni.

Wtorek, 11 czerwca 2024 roku

   7.00   1.  O bł. Boże, dary Ducha św., zdrowie, opikę MB dla

                  Aleksandry w 14 rocz. urodzin

              2.  +  Adela Gruchota w 13 rocz. śm., Janina, Franciszek Cios

  17.00        O bł. Boże, dary Ducha św., zdrowie, opikę MB dla

                   Emilii Kantak w 18 rocz. urodzin

Środa, 22 maja 2024 roku

  7.00    1.  + Wiesława, Józef Karłowski – od rodz. Gurbiel

             2.  +  Mirosława Szczepaniak – od rodz. Ciarach

 17.00    Msza św. zbiorowa

              – Elżbieta Domagała – od chrześniaka Janusza z rodz.

              – Wiesław Domagała – od swatowej Haliny Sosnowskiej

              – Alina Skorupka – od rodz. Pielków z Gołaczew

             – Stanisława Maziarz – od rodz. Rolków

             – Wojciech Nawrot w 1 rocz. śm.,Józefa, Jan, Danuta Patej

             – Maria Finkes – od rodz. Siedlarz z Kotowa

             – Józef Karłowski – od Grażyny Kołodziejczyk z mężem i rodz

             – Jan Pałka w 8 rocz. śm.

             – Józefa Graca – od Pow. Centrum Kształcenia w Oświęcimiu

             – Stanisław w 2 rocz. śm., Henryka Banaś 

Czwartek, 13 czerwca 2024 roku

 7.00   1. +  Barbara, Stanisław Witos – od Wiesławy Nogi

 17.00  1. +  Henryka, Teofil, Jan, Stanisław Rachwał, Henryk Żyła

 20.00  Dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek,  14 czerwca 2024 roku

   7.00        +  Józefa, Michał Konieczn, Natalia Landal i zm. z rodz.

   17.00  1. +  Bolesława, Kazimierz Biernaccy, Anna, Józef

                      Szczepankiewicz.

              2.  +  Jolanta Kowalska – od nauczycieli emerytów SP nr 2              

                      w Wolbromiu 

    Sobota, 15 czerwca 2024 roku.

  7.00  1.  +  Magdalena Broda w 5 rocz. śm.

  16.00   W 45 rocz. matury

17.00   1. +  Janina, Stanisław Bielach

            2. + Anna, Beata, Piotr, Ireneusz, Zbigniew, Stanisława Starzyk,

                  Zenobia, Władysław Pasich.

 Niedziela, 16 czerwca 2024 roku

  7.30    +   Za zm. z rodz. Dudek i Rupka

   9.00   +   Antoni, Janina

 10:30   +   Marianna, Franciszek, Jan, Stanisław, Wiesław, Zdzisław i

                   zm. z rodz. Kurta i Senator.

 12.00    + Piotr Duch

 16.00      +  Barbara Korzeniowska